ЈЕСЕЊИ СЕМИНАРИ НА ЗЛАТИБОРУ

XXIII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

28-30. септембар 2023, конгресни центар "Србија", Златибор

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

Четвртак 28. септембар (10:00-13:00)

 • ПДВ актуелности (коришћење претходног пореза, интерни рачуни, куповина непокретности, грађевинска делатност, ваучери, донације...)
 • Е-фактуре актуелности (одбијени рачуни, сторнирани рачуни, појединачна и збирна евиденција...)
 • Примена прописа и актуелности из области фискализације
 • Рачуноводствени третман државних давања

Петак, 29. септембар (9.00-13.00)

 • Актуелности из радних односа (запошљавање странаца, безбедност и здравље на раду, изнајмљивање радника...)
 • Девизни и спољнотрговински аспект послова реекспорта
 • Електронско архивирање
 • Измирење обавеза у блокади
 • УОИДО-преглед уговора

Субота 30. септембар (10.00-12.00)  

 • Одговори на питања

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА

  1-3 учесника
(цена по учеснику)
4 и више учесника
(цена по учеснику)
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије 16.900 12.675
Остали учесници 23.900 17.925

Све цене су са урачунатим ПДВ

За све учеснике - пратећи програм:

 • коктел добродошлице (27. септембар, хотел "Палисад")
 • свечана вечера (29. септембар, хотел "Палисад")
 • музички програм (28. септембар)

ЗА УЧЕШЋЕ СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ ОНЛАЈН:
https://www.irr.rs/main/event-sign-up/33

или преузимањем PDF пријаве: Пријава учешћа за јесењи семинар
која се, попуњена, доставља на mail: webinar@irr.co.rs

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.

За Вас смо обезбедили повлашћене цена смештаја у хотелу "ПАЛИСАД".

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном професионално-стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 12 поена, по Правилнику о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа и Међународном стандарду континуиране едукације (IES 7).


XX САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

ПРИМЕНА МЕЂУНАРОДНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА У 2024. ГОДИНИ И ДРУГЕ АКТУЕЛНОСТИ У ПРОПИСИМА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР

28-30. септембар 2023, хотел "Палисад", Златибор

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

28. септембар (четвртак) од 10:00 – 14:00 – хотел „Палисад“

 • Почетак примене МРС ЈС у 2024. години и друге актуелности код корисника јавних средстава
 • Финансијско извештавање на готовинској основи рачуноводства према смерницама МРС ЈС
 • Сачињавање Извештаја о токовима готовине са образложењима (напоменама)
 • Стицање звања Овлашћени рачуновођа јавног сектора

29. септембар (петак) од 10:00 – 14:00 – хотел „Палисад“

 • Електронско фактурисање у јавном сектору и електронско архивирање (еАрхив од 1 јануара 2024 године)
 • Успостављање права јавне својине аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе на непокретностима у државној својини
 • Примена новог Закона о безбедности и здрављу на раду

30. септембар (субота) од 09:30 – 11:00 – хотел „Палисад“

 • Јавне набавке, актуелности и пракса 

ПРЕДАВАЧИ

 • Проф. др Јелена Пољашевић, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Проф. др Златко Стефановић, Правни факултет Универзитета Унион
 • Бранимир Благојевић, оснивач адвокатске канцеларије, специјализоване за област јавних набавки и члан радне групе за израду Нацрта новог Закона
 • Војкан Станковић, експерт за електронско пословање
 • др Рада Стојановић, ИРР – заменик уредника приручника „Рачуноводствена пракса“, виши саветник
 • др Зоран Шкобић, СРРС – руководилац сектора за едукацију и усавршавање и уредник издања за едукацију
 • др Весна Нешић, заменик одговорног уредника приручника „Рачуноводствена пракса“
 • Зоран Килибарда, виши саветник за едукацију и усавршавање у јавном сектору

УСЛОВИ УЧЕШЋА

  1-3 учесника
(цена по учеснику)
4 и више учесника
(цена по учеснику)
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије 16.900 12.675
Остали учесници 23.900 17.925

Све цене су са урачунатим ПДВ

За све учеснике - пратећи програм:

 • коктел добродошлице (27. септембар, хотел "Палисад")
 • свечана вечера (29. септембар, хотел "Палисад")
 • музички програм (28. септембар)

ЗА УЧЕШЋЕ СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ ОНЛАЈН:
https://www.irr.rs/main/event-sign-up/32

или преузимањем PDF пријаве: Пријава учешћа за саветовање за кориснике јавних средстава
која се, попуњена, доставља на mail: webinar@irr.co.rs

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.

За Вас смо обезбедили повлашћене цена смештаја у хотелу "ПАЛИСАД".

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном професионално-стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 12 поена, по Правилнику о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа и Међународном стандарду континуиране едукације (IES 7).

Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007