ЈЕСЕЊИ СЕМИНАРИ НА ЗЛАТИБОРУ

XXII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

29. септембар - 1. октобар 2022, хотел "Палисад"

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

Четвртак 29.9. (10:00 - 13:00)

  • ПДВ актуелности 
  • Обрада Е-исправа
  • Примена прописа и актуелности из области фискализације
  • Утврђивање и примена фер вредности

Петак 30.9. (9.00-13.00)

  • Актуелности из радних односа
  • УОИДО и утврђивање резидентности
  • Актуелни изазови у обављању девизних послова
  • Додатне уплате оснивача

Субота 1.10. (10.00-12.00)

  • Одговори на питања

   Предавачи: мр Предраг Петровић, др Рада Стојановић, др Весна Нешић, Дејан Младеновић, Војкан Станковић, мр Дејан Дабетић, Бранка Ђорђевић и проф др Златко Стефановић

УСЛОВИ УЧЕШЋА

  1-3 учесника 4 и више учесника
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије 16.900 12.675
Остали учесници 23.900 17.925

За учешће се можете пријавити онлајн:
https://www.irr.rs/main/event-sign-up/10

или преузимањем PDF пријаве: Пријава учешћа за јесењи семинар
која се, попуњена, доставља на mail: webinar@irr.co.rs

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.  

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном професионално-стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању


 

XIX САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПРОПИСА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

29. септембар - 1. октобар 2022, хотел "Палисад"

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 • 29. септембар (четвртак) од 10:00 – 14:00

  • Нови, измењени и прописи у припреми

  • Стварне службености у корист и на терет непокретности у јавној својини

  • Примена међународних рачуноводствнеих стандарда за јавни сектор и друге актуелности

  30. септембар (петак) од 09:30 – 14:00

  • Могућа решења потпуне аутоматизације обраде еРачуноводствених исправа од СЕФ система до аутоматског књижења

  • Примена Закона о фискализацији

  • Буџетски инспекцијски надзор над уплатом дела добити у буџет (Стратегија реформе предузећа у државном власништву)

  • Како одабрати одговарајући уговор за радно ангажовање лица без заснивања радног односа

  • Примена системских прописа у области рада, код корисника јавних средстава

  1. октобар (субота) од 09:30 – 11:00

  • Пракса и ставови Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и ДРИ у примени ЗЈН

ПРЕДАВАЧИ

 • Овлашћени предавач, представник Министарства финансија – Управе за трезор

 • Проф. др Златко Стефановић, Правни факултет Универзитета Унион

 • Милан Стефановић, Стручни саветник за област надзора и контроле

 • Бранимир Благојевић, оснивач адвокатске канцеларије, специјализоване за област јавних набавки и члан радне групе за израду Нацрта новог Закона

 • Војкан Станковић, експерт за електронско пословање

 • др Весна Нешић, заменик одговорног уредника приручника „Рачуноводствена пракса“

 • Зоран Килибарда, виши саветник за едукацију и усавршавање у јавном сектору

 • Дејан Младеновић,  самостални саветник

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА

  1-3 учесника 4 и више учесника
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије 13.900 10.425
Остали учесници 19.900 14.925

За учешће се можете пријавити онлајн:
https://www.irr.rs/main/event-sign-up/11

или преузимањем PDF пријаве: Пријава учешћа за саветовање за кориснике јавних средстава
која се, попуњена, доставља на mail: webinar@irr.co.rs

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном професионално-стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању

Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007