ЈЕСЕЊИ СЕМИНАРИ НА ЗЛАТИБОРУ

XXII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

29. септембар - 1. октобар 2022, хотел "Палисад"

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 • Практична примена рачуноводствене регулативе
 • Примена Закона о ПДВ
 • Фискалне касе
 • Е-фактуре
 • Девизно пословање
 • Примена Закона о привредним друштвима
 • Избегавање двоструког опорезивања
 • Опорезивање зарада и других личних примања

УСЛОВИ УЧЕШЋА

  1-3 учесника 4 и више учесника
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије 16.900 12.675
Остали учесници 23.900 17.925

Пријава учешћа за јесењи семинар

Детаљнији програми предавања биће објављени у наредним бројевима Рачуноводствене праксе.

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.  

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији


 

XIX САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПРОПИСА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

29. септембар - 1. октобар 2022, хотел "Палисад"

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 • Нови и измењени прописи у јавном сектору
 • Систем електронских фактура
 • Финансијско извештавање
 • Закон о фискализацији
 • Методологија рада буџетске инспекције
 • Практична примена нових прописа о јавним набавкама

УСЛОВИ УЧЕШЋА

  1-3 учесника 4 и више учесника
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије 13.900 10.425
Остали учесници 19.900 14.925

Пријава учешћа за саветовање за кориснике јавних средстава

Детаљнији програми предавања биће објављени у наредним бројевима Рачуноводствене праксе.

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

Додатне информације: (011) 3344-405, 3239-444, 3345-007