ЈЕСЕЊИ СЕМИНАРИ НА ЗЛАТИБОРУ

XXI ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

(30. септембар - 2. октобар 2021)

Програм семинара

Четвртак 30.9. (10:00 - 13:00)

 • Примена новог контног оквира за привреду  
 • Нови обрасци финансијских извештаја који се примењују 31.12.2021.
 • Правилник за микро и друга правна лица
 • Правилник о порезу на додату вредност
 • ПДВ актуелности
 • Примена МСФИ 15 – Приходи од уговора са купцима

Петак 1.10.(9.00-13.00)

 • Систем електронских фактура
 • Актуелности из радних односа
 • УОИДО и опорезивање нерезидената физичких лица
 • Промене прописа везаних за фискалне касе и фискализацију
 • Закон о заштити потрошача
 • Промена имовине и капитала код статусних промена

Субота 2.10. (10.00-12.00)

 • Одговори на питања

Услови учешћа

  1-3 учесника 4 и више учесника
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије 16.900 12.675
Остали учесници 23.900 17.925

Семинар ће се организовати у зависности и у складу са епидемиолошким мерама и препорукама надлежних здравствених односно државних органа.

Пријава учешћа за јесењи семинар

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.  

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији


 

XVIII САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПРОПИСА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

(30. септембар - 2. октобар 2021)

Програм семинара

30. септембар (четвртак) од 10:00 – 14:00 – хотел „Палисад“

 • Нови, измењени и прописи у припреми
 • Одговорност оснивача за обавезе субјеката јавног сектора
 • Архивска грађа/Рачуноводствена документација и друге актуелности

1. октобар (петак) од 09:30 – 14:00 – хотел „Палисад“

 • Самосталност и интегритет буџетске инспекције и буџетских инспектора
 • Систем за управљање фактурама (СУФ)
 • Примена Закона о фискализацији
 • Права запослених у време пандемије COVID-19
 • Примена системских прописа у области рада, код корисника јавних средстава

2. октобар (субота) од 09:30 – 11:00 – хотел „Палисад“

 • Практична примена прописа о јавним набавкама

Услови учешћа

  1-3 учесника 4 и више учесника
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије 13.900 10.425
Остали учесници 19.900 14.925

Пријава учешћа за саветовање за кориснике јавних средстава

Семинар ће се организовати у зависности и у складу са епидемиолошким мерама и препорукама надлежних здравствених односно државних органа.

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

 

Додатне информације на: 011/3238-611, 3233-088, 3239-444, 3241-948