XVIII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ

21-23. септембар 2017, Конгресни центар "Србија"
(20. септембар – регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

– КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ –

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

• Увођење Прегледа обрачуна ПДВ и друге ПДВ актуелности
• Закон о порезу на добит правних лица - актуелности
• Измене МСФИ за МСП које се примењују у 2017. години и друге рачуноводствене актуелности
• Актуелности у примени закона о раду
• Зараде и друга лична примања
• Фискалне касе – отклањање грешака и друге актуелности
• Девизни прекршаји и актуелности из девизног пословања
• Избегавање двоструког опорезивања
• ЗПППА – пореска контрола, жалбе, другостепени поступак и управни спор
• Статусна промена издвајање

ПРЕДАВАЧИ

Чланови редакције приручника "Рачуноводствена пракса" и представници државних органа и институција

                         

Пријава за XVIII Јесењи семинар 

 

за 1-3 учесника

за 4 и више учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе

16.900

12.675

Остали учесници

23.900

17.925

За све учеснике: коктел добродошлице, свечана вечера, музички програм и излет (опционо).

25% попуста на 4 и више учесника

Текући рачун предузећа Рачуноводство д.о.о.: 170-30004273000-93 позив на број 18 - Ваш ПИБ

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 18 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

Додатне информације: (011) 3238-611 и (011) 3344-405