БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ РП И ЧЛАНОВЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ

Као и претходних година Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса
организују семинар о састављању финансијских извештаја и другим актуелним темама.

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

Место

Сала

Датум

С. Митровица С.О. Сремска Митровица 23.1.2020.
Пожаревац Центар за културу 23.1.2020.
Крагујевац Хотел "Крагујевац" 24.1. 2020.
Панчево Културни центар Панчево 24.1.2020.
Зрењанин Хотел "Војводина" 28.1.2020.
Ниш Хотел "Видиковац" 28.1.2020.
Сомбор Народно позориште 29.1.2020.
Пирот Event centar "Bianca" 29.1.2020.
Суботица Хотел "Патриа" 30.1.2020.
Нови Сад Хотел "Парк" 30.1.2020.
Београд Комбанк дворана (некадашњи Дом синдиката) 31.1.2020.
Н. Бечеј Хотел "Тиски цвет" 31.1.2020.
Б. Паланка Хотел "Фонтана" 3.2.2020.
Вршац Хотел "Србија" 3.2.2020.

Семинар у свим местима почињу у 10:00

Програм семинара

1. Примена измењених пореских прописа и актуелне информације (ЗПДГ, доприноси, добит, радни односи...)
2. Вредновање елемената биланса стања
3. Вредновање елемената биланса успеха
4. Утврђивање нето резултата и одложеног пореза
5. Утврђивање пореза на добит
6. Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности
7. Одговори на питања


KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији


Присуство на семинару је бесплатно за претплатнике приручника „Рачуноводствена пракса“ уз пропусницу из броја 2-3/2020, као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе (за 2019. или 2020), уз позив-пропусницу (достављену непосредно члановима)

Учесници који нису претплатници, материјал за семинар (РП бр. 2-3/2020) могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара на текући рачун бр: 145-3232-76


Информације: 011 / 3344 405, 3345 007, факс: 3231 220