БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЊЕ

Као и претходних година Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса организују саветовање о састављању финансијских извештаја и другим актуелним темама.

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

Место Сала Датум
Ниш Хотел “Видиковац” 23. јануар 2018.
Пожаревац Центар за културу 24. јануар 2018.
Зрењанин Хотел “Војводина” 25. јануар 2018.
Нови Сад Хотел “Парк” 26. јануар 2018.
Сомбор Народно позориште 29. јануар 2018.
Суботица Хотел “Patria” 30. јануар 2018.
Крагујевац Хотел “Крагујевац” 31. јануар 2018.
Вршац Хотел “Србија” 1. фебруар 2018.
Београд Сава Центар 2. фебруар 2018.
Бачка Паланка Хотел “Фонтана” 5. фебруар 2018.
Нови Бечеј Хотел “Тиски цвет” 6. фебруар 2018.
Сремска Митровица С.О. Сремска Митровица 7. фебруар 2018.
Панчево Културни центар Панчево 8. фебруар 2018.

ПРЕДАВАЊА ПОЧИЊУ  У 10.00 ЧАСОВА

Присуство саветовању је бесплатно за претплатнике приручника РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА, уз пропуснице која се добијају у приручнику број 2-3/2018.

Присуство саветовању бесплатно је и за чланове Савеза РР Србије који су измирили чланске обавезе за 2017.

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство саветовању евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

1. Примена измењених пореских прописа и актуелне информације (ЗПДГ, доприноси, добит, радни односи...)
2. Вредновање елемената биланса стања
3. Вредновање елемената биланса успеха
4. Утврђивање нето резултата и одложеног пореза
5. Утврђивање пореза на добит
6. Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности
7. Одговори на питања

Остали учесници плаћају само накнаду за материјал за саветовање (РП 4-5/2018) на т.р. предузећа Рачуноводство д.о.о., 145-3232-76, Expobank а.д. у износу од 6.200 дин. са урачунатим ПДВ.

Више информација на тел: 011 / 3344 405, 3345 007