БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

ОРГАНИЗУЈУ ЈЕДНОДНЕВНО САВЕТОВАЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Место Сала Датум
Ниш Хотел “Видиковац”, мала сала 06.02.2018.
Крагујевац Позориште за децу (Трг слободе бр. 1) 07.02.2018.
Сомбор Скупштинска сала у згради Жупаније 08.02.2018.
Нови Сад Хотел Парк, сала I 09.02.2018.
Вршац С.О. Вршац, велика сала 12.02.2018.
Београд Сава Центар, сала 15/I 13.02.2018.

ПРЕДАВАЊА У СВИМ МЕСТИМА ПОЧИЊУ У 10:00 ЧАСОВА

Присуство саветовању је бесплатно за претплатнике приручника РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА, уз пропуснице које се добијају у приручнику број 2-3/2018.

Присуство саветовању бесплатно је и за чланове Савеза РР Србије који су измирили чланске обавезе за 2017.

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство саветовању евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

ТЕМЕ САВЕТОВАЊА

09:30 – 10:00  Евидентирање учесника
10:00 - 11:45  Актуелности у законској регулативи која се примењује у јавном сектору

• Измене Закона о буџетском систему;
• Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину;
• Измене Закона о систему плата запослених у јавном сектору;
• Усвојен је Закон о запосленима у јавним службама
• Обавеза регистровања фактура привредних субјеката према Закону о  роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
• Продужен рок за подношење накнадног захтева за упис права јавне својине, предмет извршења на могу бити ствари здравствених установа и друге измене у Закону о јавној својини;
• Доношење и објављивање финансијског и плана јавних набавки за 2018.

11:45 – 12:15  ПАУЗА
12:15 – 13:15  Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја и Порез на добит код недобитних организација
13:15   ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Остали учесници плаћају само накнаду за материјал за саветовање (РП 4-5/2018) на т.р. предузећа Рачуноводство д.о.о., 145-3232-76, Expobank а.д. у износу од 6.200 дин. са урачунатим ПДВ.

За све информације можете се обратити на тел: 011 / 3237-139, 3344 405