Савез рачуновођа и ревизора Србије

У складу са чланом 6. Правилника о континуираној едукацији и Програмом континуираног усавршавања професионалних рачуновођа чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Међународним стандардом континуиране едукације IES-7 и параграфа 130.1 - 130.6 IFAC-овог Етичог кодекса за професионалне рачуновође Савез организује први циклус континуиране едукације од 15. до 25. јуна 2009. Усавршавање се организује и по члану 6. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији и члану 49. Закона о раду.

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА У 2009.
- ПРВИ ЦИКЛУС –

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА

Р. бр.

Место

Датум

Сала

1.

Пирот

15. јун

Дом војске

2.

Пожаревац

15. јун

Центар за културу

3.

Ниш

16. јун

Дом здравља ул. Војводе Танкосића бр. 15

4.

Кикинда

16. јун

Хотел "Нарвик"

5.

Зајечар

17. јун

Сала С.О. Зајечар

6.

С. Митровица

17. јун

Сала С.О. С. Митровица

7.

Б. Паланка

18. јун

Хотел "Фонтана"

8.

Крагујевац

18. јун

Друга крагујевачка гимназија

9.

Београд

19. јун

Дворана Дома синдика

10.

Врбас

19. јун

Центар за физичку културу

11.

Зрењанин

22. јун

Хотел "Војводина"

12.

Суботица

22. јун

Хотел "Патрија"

13.

Панчево

23. јун

Хотел "Тамиш"

14.

Сомбор

23. јун

Сомборско позориште

15.

Вршац

24. јун

"Вила Брег"

16.

Нови Сад

24. јун

Новосадски сајам К.Ц. "Мастер"

17.

Нови Бечеј

25. јун

Хотел "Тиски цвет"

У свим местима саветовање почиње у 9.00 часова

ТЕМЕ СЕМИНАРА

  1. Измене међународне професионалне регулативе које се примењују у 2009. години
  2. Оквир за припрему и презентацију финансијских извештаја
  3. Рачуноводствени третман некретнина, уговори о изградњи
  4. Умањење вредности имовине
  5. Финансијски инструменти
  6. Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор

Континуирана едукација се организује у свим местима у Србији
у којима има 30 и више професионалних рачуновођа,
са измиреним чланским обавезама.
Семинар се вреднује са 20 поена.

Додатне информације: (011) 3343 140, 3343 215

Програм саветовања за штампу