БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

ОРГАНИЗУЈУ ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Место

Сала

Датум

Ниш Хотел “Видиковац”, мала сала 3. фебруар 2020.
Крагујевац Позориште за децу, Трг слободе бр. 1 4. фебруар 2020.
Вршац Велика сала град Вршац, Трг победе 1 5. фебруар 2020.
Нови Сад Конгресни центар “Мастер” 6. фебруар 2020.
Београд Сава Центар, (Јапански салон, I спрат) 7. фебруар 2020.
Сомбор Свечана сала Градске управе у згради Жупаније 10. фебруар 2020.

Семинар у свим местима почињу у 10:00

Теме семинара

09:30 – 10:00 Евидентирање учесника
10:00 - 11:45 Актуелности у законској регулативи која се примењује у јавном сектору

  • Измене Закона о буџетском систему;
  • Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину;
  • Измене системских и посебних закона о радно-правном статусу и платама запослених у јавном сектору;
  • Измене у области буџетског рачуноводства и финансијског извештавања;
  • Доношење и објављивање финансијског и плана јавних набавки за 2020.

11:45 – 12:15 ПАУЗА
12:15 – 13:15 Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја и порез на добит код недобитних организација
13:15 ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА


KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији


Присуство на семинару је бесплатно за претплатнике приручника „Рачуноводствена пракса“ уз пропусницу из броја 2-3/2020, као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе (за 2019. или 2020), уз позив-пропусницу (достављену непосредно члановима)

Учесници који нису претплатници, материјал за семинар (РП бр. 4/2020) могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара на текући рачун бр: 145-3232-76


Информације: 011 / 3237 139, 3344 405, факс: 3231 220