21-23. септембар 2017, Златибор, хотел "Палисад"

(20. септембар – регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

XV САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

– КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ –

Новине у радном праву, платама и накнадама; Закон о буџетском систему;
Екстерна – државна ревизија и интерна ревизија и контрола;
Буџетска инспекција; Јавне набавке; Примена МРС ЈС

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

21. септембар (четвртак) од 10:00 – 14:00 – хотел „Палисад“

•          Новине у прописима, програмско планирање са капиталним пројектима и извештавање о учинку програма
•          Досадашња искуства – најчешће неправилности у ревизији система локалне власти
•          Одговорност органа управљања јавних предузећа у финансијском планирању и извештавању
•          Актуелности у практичној примени прописа - извештавање, јавна својина, порез на добит
•          Одговори на питања

22. септембар (петак) од 09:30 – 13:30 – хотел „Палисад“

•          Буџетска инспекцијска контрола и примена новог Закона о општем управном поступку
•          Поступање буџетске инспекције у казненим поступцима
•          Примена Закона о раду – зараде и друга новчана примања запослених и других радно-правних прописа запослених у јавном сектору – зараде/плате и друга новчана примања
•          Искуства у примени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Закона о систему плата запослених у јавном сектору
•          Одговори на питања

23.септембар (субота) од 09:30 – 12:30 – хотел „Палисад“

•          Оквирни споразум и правила поступања приликом закључења уговора на основу оквирног споразума
•          Услови и начин спровођења Централизованих јавних набавки
•          Правилно утврђивање испуњености процесних претпоставки за поступање по захтеву за заштиту права
•          Одговори на питања

ПРЕДАВАЧИ

др Душко Пејовић, Врховни државни ревизор Сектора за ревизију буџета локалних власти
Бојана Потежица, експерт у области радних односа, плата/зарада и других примања запослених
Тамара Микић, виши саветник у Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
Милан Стефановић, еминентни стручњак за инспекцијски надзор
Зоран Килибарда, виши саветник – помоћник уредника приручника „Рачуноводствена пракса“ за јавни сектор
Дејан Младеновић, самостални саветник

              Пријава за XV САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА 

 

за 1-3 учесника

за 4 и више учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе

13.900

10.425

Остали учесници

19.900

14.925

За све учеснике: коктел добродошлице, свечана вечера, музички програм и излет (опционо).

25% попуста на 4 и више учесника

Текући рачун предузећа Рачуноводство д.о.о.: 170-30004273000-93 позив на број 18 - Ваш ПИБ

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 18 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

Додатне информације: (011) 3238-611 и (011) 3344-405