СЕМИНАР ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

ЗАВРШНИ РАЧУН ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Присуство семинару је бесплатно за претплатнике приручника Рачуноводствена пракса.
Остали учесници плаћају само накнаду за материјал за семинар у износу од 5.000 дин.

ДАТУМ
МЕСТО
САЛА
11.2.2013. СОМБОР Скупштина општине Сомбор
12.2.2013. НОВИ САД Новосадски сајам К.Ц. "Мастер"
13.2.2013. НИШ Просторије друштва рачуновођа и ревизора Ниш, ул. Максима Горког бр. 2
14.2.2013. БЕОГРАД Дворана Дома синдиката

Предавања у свим местима почињу у 10:00 часова

Материјал за семинар је приручник Рачуноводствена пракса 6/2013.

Програм предавања

  1. Актуелности у законској регулативи која се примењује у јавном сектору (ПДВ, јавне набавке, порез на добит, закон о јавним предузећима, рокови измирења новчаних обавеза и други прописи)
  2. Одређена питања у вези са применом МРС-ЈС
  3. Припрема, састављање и достављање завршног рачуна
  4. Попуњавање образаца завршног рачуна, међусобна повезаност, међусобна повезаност и логичка контрола
  5. Порески биланс недобитних организација
  6. Одговори на питања

НАПОМЕНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЧЛАНОВЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ:
Семинар представља континуирану едукацију за 2013, што се евидентира са
6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

 

Информације о семинару са предрачуном у верзији за штампу