БЕСПЛАТAН СЕМИНАР ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса ОРГАНИЗУЈУ ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

Место Сала Датум
Ниш Хотел “Видиковац”, мала сала 4. фебруар 2019.
Крагујевац Позориште за децу, Трг слободе бр. 1 5. фебруар 2019.
Вршац Велика сала град Вршац, Трг победе 1 6. фебруар 2019.
Нови Сад Конгресни центар “Мастер” 7. фебруар 2019.
Београд Сава Центар, (Јапански салон, I спрат) 8. фебруар 2019.
Сомбор Скупштинска сала град, управе у згради Жупаније 11. фебруар 2019.

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова

ТЕМЕ СЕМИНАРА

09:30 – 10:00    Евидентирање учесника
10:00 - 11:45     Актуелности у законској регулативи која се примењује у јавном сектору

• Измене Закона о буџетском систему;
• Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину;
• Измене системских и посебних закона о радно-правном статусу и платама запослених у јавном сектору;
• Измене Закона о јавној својини;
• Измене Контног плана за буџетски систем
• Доношење и објављивање финансијског и плана јавних набавки за 2019.

11:45 – 12:15    ПАУЗА
12:15 – 13:15    Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја и Порез на добит код недобитних организација
13:15                ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА


Присуство на семинару је бесплатно за претплатнике приручника „Рачуноводствена пракса“ уз пропусницу из броја 2-3/2019, као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе (за 2018. или 2019), уз позив-пропусницу (достављену непосредно члановима)

Учесници који нису претплатници, материјал за семинар (РП бр. 4-5/2019) могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара на текући рачун бр: 145-3232-76

Информације: 011 / 3237-139, 3344 405, факс: 3231 220