Организују једнодневни семинар, за именована, постављена и запослена лица
у државним и органима локалне власти, установама и јавним службама

Спровођење пописа имовине и обавеза,
нови и прописи у припреми и припреме за састављање
финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

МЕСТО САЛА ДАТУМ - 2018.
Крагујевац Позориште за децу, Трг слободе 1 14. новембар
Ниш Хотел „Видиковац“ 15. новембар
Сомбор Свечана сала Градске управе у згради Жупаније 19. новембар
Вршац Велика сала град Вршац, Трг победе 1 22. новембар
Београд Сава Центар (Јапански салон, први спрат) 23. новембар
Нови Сад Хотел Парк, сала бр. 1, I спрат 26. новембар

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова

Програм семинара

  • Нови, измењени и прописи у припреми
  • Актуелне обавезе корисника јавних средстава
  • Припреме за састављање финансијских извештаја (Попис имовине и обавеза, усклађивања књиговодственог стања, обрачун амортизације и примери књижења резултата пописа...)
  • Одговори на питања

Предавачи

  • Зоран Килибарда, виши саветник – помоћник уредника приручника „Рачуноводствена пракса“
    за јавни сектор
  • други компентентни предавачи, представници државних органа и институција

Присуство на семинару је бесплатно за претплатнике приручника „Рачуноводствена пракса“ уз пропусницу из броја 21-22/2018, као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2018. годину, уз позив- пропусницу (достављену непосредно члановима)

Учесници који нису претплатници,
материјал за семинар (РП бр. 21-22/2018)
могу унапред уплатити по цени од 6.200
динара на текући рачун бр: 145-3232-76

Чланови који измире чланске обавезе, могу учествовати на семинару уз потврду о уплати чланарине.

Више информација на тел: 011 / 3237-139, 3345-007, 3343-140, 3345-007, факс: 3231 220