ОРГАНИЗУЈУ ЈЕДНОДНЕВНО САВЕТОВАЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Место Сала Датум
Ниш Хотел “Видиковац”, мала сала 03.02.2017.
Крагујевац Позориште за децу (Трг слободе бр. 1) 06.02.2017.
Апатин Скупштинска сала у згради С.О. Апатин 07.02.2017.
Нови Сад Новосадски сајам КЦ “Мастер”, мала сала 08.02.2017.
Вршац С.О. Вршац, велика сала 09.02.2017.
Београд Сава Центар 10.02.2017.

ПРЕДАВАЊА У СВИМ МЕСТИМА ПОЧИЊУ У 10:00 ЧАСОВА

Присуство саветовању је бесплатно за претплатнике приручника Рачуноводствена пракса и чланове Савеза који су измирили чланске обавезе до почетка семинара.

Одлука о висини професионалне чланарине за 2017. може се преузети са web адресе: http://www.srrs.rs/savez/odluka.pdf

Остали учесници плаћају само накнаду за материјал за саветовање у износу од 6.200 дин. са урачунатим ПДВ.

Материјал за саветовање је приручник Рачуноводствена пракса бр. 4-5/2017.

ТЕМЕ САВЕТОВАЊА

09:30 – 10:00 Евидентирање учесника
10:00 - 11:45 Актуелности у законској регулативи која се примењује у јавном сектору
  •          Измене Закона о буџетском систему;
•          Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину;
•          Измене Закона о систему плата запослених у јавном сектору;
•          (Не)решено питање извршења обавезе састављања финансијских извештаја репрезентативних синдиката у јавном сектору за 2016. годину;
•          Извештавње јавних предузећа и накнаде чланова Надзорног одбора;
•          Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину
11:45 – 12:15 ПАУЗА
12:15 – 13:15 Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја и порез на добит код недобитних организација
13:15 ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство на саветовању евидентира се са 20 поена – учешће у првом циклусу континуиране едукације.

За све информације можете се обратити на тел: 011 / 3237-139, 3344 405, факс: 3231 220