XIV ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ

ПРИМЕНА МСФИ И АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА

26-28. септембар 2013, Конгресни центар "Србија", Златибор

КОМПЛЕТАН ПРОГРАМ СЕМИНАРА (pdf)

Предрачун и пријаву учешћа можете преузети овде (pdf)

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

ПРВИ ДАН, 26. септембар, од 10:00 до 13:30

• Нови Закон о рачуноводству
• Нови Закон о ревизији
• Подношење електронске пореске пријаве за порез по одбитку
• Трансферне цене – утврђивање цена „ван дохвата руке“
• Префактурисање у систему ПДВ
• Зајмови
• Практична примена МСФИ који се примењују од 1. јануара 2013. године
• МСФИ за МСП

ДРУГИ ДАН, 27. септембар, од 9:00 до 13:30

• Утврђивање пореза на имовину на непокретности правних лица и предузетника у складу са изменама Закона о порезима на имовину
• Примена ЗПППА

- Права теренске контроле
- Састављање примедби на записник
- Састављање жалбе на решење

• Актуелности у примени ПДВ
• Примена Закона о девизном пословању
• Избегавање двоструког опорезивања
• Опорезивање зарада и других личних примања
• Јавне набавке са аспекта понуђача
• Статусне промене


Поподне 17:00 – 18:30

Одговори на питања

ТРЕЋИ ДАН, 28. септембар, од 9:00 до 12:00

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Сви учесници у оквиру котизације добијају материјал који ће садржати текстове о темама које чине програм предавања

Предрачун и пријаву учешћа можете преузети овде (pdf)

Услови учешћа

Претплатници Рачуноводствене праксе

16.900

Остали учесници

23.900

 

Додатне информације: (011) 3238-611, 3233-088, 3239-444, 3241-948