24-26. септембар 2015, Хотел "Палисад"

XIII САВЕТОВАЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Рационализација броја запослених и плата, измене и допуне Закона о јавним набавкама, примена Закона о платним услугама у јавном сектору, Ново буџетско рачуноводство (очекивана примена МРС ЈС)

24. септембар (четвртак) од 10:00 – 14:00
хотел „Палисад“ (само јавни сектор)

25. септембар (петак) од 09:00 – 14:00
Конгресни центар „Србија“ (заједно, јавни и приватни сектор)


26. септембар (субота) од 09:30 – 12:30
хотел „Палисад“ (само јавни сектор)

ПРЕДАВАЧИ

Претплатници Рачуноводствене праксе 13.900
Остали учесници 19.900


Овде можете преузети Понуду предрачун за XIII саветовање професионалних рачуновођа буџетског рачуноводства