XI САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЗНАЧАЈ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ

23-25. септембар 2013, хотел "Палисад", Златибор

Предрачун и пријаву учешћа можете преузети овде (pdf)

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

23. септембар 2013. у 14,00 часова

 • Уводно излагање
 • Примена Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
   • Нефинансијска имовина у сталним средствима са аспекта примене МРС-ЈС
 • Актуелни прописи од значаја за кориснике јавних средстава
   • измене Закона о буџетском систему,
   • Регистар запослених,
   • брисање буџетских корисника из система ПДВ,
   • и други прописи
 • Процес успостављања интерне контроле код корисника јавних средстава
   • Регулаторни оквир интерне контроле
   • Успостављање интерне контроле код корисника јавних средстава
   • Практични примери
 • Питања и одговори

24. септембар 2013. у 9,00 часова

 • Јавне набавке у новим регулаторним оквирима и практична примена поступака јавних набавки у пракси
   • Нови Закон о јавним набавкама,
   • Подзаконска акта Закона о јавним набавкама,
   • Практична питања и проблеми у примени новог Закона о јавним набавкама
 • Значај финансијског плана у поступцима јавних набавки и проблеми у спровођењу јавних набавки
 • Организовање интерне ревизије као инструмента за унапређење пословања корисника јавних средстава
   • Регулаторни оквир интерне ревизије
   • Организовање интерне ревизије код корисника буџетских средстава
   • Практични примери
 • Питања и одговори

25. септембар 2013. у 9,00 часова

  • Девизно пословање код КБС у новим регулаторним оквирима
  • Радни односи, зараде и друга лична примања
   • новине у прописима (порези и доприноси)
   • новине у обрачуну зарада и подношењу појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима
  • Одговори на питања

 

ГОСТИ ПРЕДАВАЧИ

 • Еминентни стручњаци у својим областима
 • представници државних органа

Услови учешћа

Претплатници Рачуноводствене праксе и професионални чланови СРРС

13.900

Остали учесници

19.900

Сви учесници у оквиру котизације добијају материјал за семинар

Додатне информације: (011) 3238-611, 3233-088, 3239-444, 3241-948