СЕМИНАР: ЗАВРШНИ РАЧУН ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА ЗА 2011.

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА

Место Сала Датум (2012)
Ниш Просторије друштва рачуновођа и ревизора Ниш, ул. Максима Горког бр. 2

одложен

Нови Сад Новосадски сајам КЦ "Мастер"

одложен

Београд Дворана Дома синдиката
8. фебруар

Предавања у свим местима почињу у 10:00 часова

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

- Обвезници састављања завршног рачуна
- Измене у прописима буџетског система и осврт на прописе који су у непосредној вези са израдом завршног рачуна
- Припрема, састављање и достављање завршног рачуна
- Попуњавање образаца завршног рачуна, међусобна повезаност и логичка контрола
- Порески биланс недобитних организација
- Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину
- Одговори на питања

Услови учешћа:

За претплатнике "Рачуноводствене праксе" присуство семинару је бесплатно.
Материјал за семинар - "Рачуноводствена пракса".

Остали заинтересовани плаћају 7.000 динара (накнада за материјал за семинар).

На семинарима се могу купити комплети образаца завршног рачуна

Уплата се врши унапред, на рачун "Рачуноводство" д.о.о. број: 355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д.,  145-3232-76 Marfin Bank А.Д., 160-265470-36 Banca Intesa и 170-30004273000-93 UniCredit банка. Уплата се може извршити и готовински на семинару.