XIX ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ

20-22. септембар 2018, Конгресни центар "Србија"
(19. септембар – регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

– КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ –

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

20. септембар (четвртак) од 10:00-14:00

· Попуњавање Прегледа обрачуна ПДВ и најчешћи проблеми у пракси
· Актуелности у примени МСФИ за МСП
· Актуелности у примени ЗПППА
· Прелазак са простог на двојно књиговодство од 2019. године
· МСФИ 16 Лизинг
· Доприноси за оснивача који ради без заснивања радног односа
· Употреба робе у пословне сврхе и активирање учинака
· Обавезе рачуновођа у вези спречавања прања новца

21. септембар (петак) од 9:30-13:30

· Обавеза пријављивања стварних власника
· Накнада зараде за породиљско одсуство
· Олакшице код запошљавања нових радника од 1. октобра 2018. године
· Пријављивање складишта и пословног простора
· Актуелности из радних односа
· Девизно пословање
· Двоструко опорезивање
· Ангажовање сезонских радника од 8. јануара 2019. године
· Фискалне касе - актуелности

22. септембар (субота) од 9:30-12:30

· Одговори на питања

ПРЕДАВАЧИ

Чланови редакције приручника "Рачуноводствена пракса" и представници државних органа и институција

       

                  
 

за 1-3 учесника

за 4 и више учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе

16.900

12.675

Остали учесници

23.900

17.925

25% попуста на 4 и више учесника

За све учеснике: коктел добродошлице, свечана вечера, музички програм и излет (опционо).

Организован аутобуски превоз из Сомбора (Сомбор-Златибор-Сомбор, полазак испред спортског центра "Соко" (Партизан) у 6:30, Новог Сада (Нови Сад-Златибор-Нови Сад, полазак из парка преко пута Мастер центра у 8:30) и Београда (Београд-Златибор-Београд, полазак из Његошеве 19, у 10:00). Заинтересовани се могу пријавити на: 011/3344-405

Пријава учешћа
за јесењи семинар

 

Повлашћене цене смештаја
за учеснике јесењих семинара

Пратећи програм
за учеснике јесењих семинара

 

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

Додатне информације: (011) 3238-611 и 3344-405