XVII САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

19-21. септембар 2019, Златибор, хотел "Палисад"
(18. септембар – регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

Нови и измењени прописи у јавном сектору;
Трезорско пословање; Финансијско извештавање, Искуства ДРИ у ревизији;
Новине у опорезивању примања запослених;
Акта у раду буџетске инспекције; Јавне набавке

– КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ –

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

19. септембар (четвртак) од 10:00 – 14:00 – хотел „Палисад“

 • Нови, измењени и прописи у припреми
 • Употреба података у електронском облику (електронски документ, потпис и печат)
 • Актуелна примена прописа

20. септембар (петак) од 09:30 – 14:00 – хотел „Палисад“

 • Искуства ДРИ у ревизији локалних власти и њихових индиректних корисника
  (установе и јавне службе, јавна предузећа, удружења…)
 • Израда аката у области буџетске инспекције
 • Новине у опорезивању примања запослених (рекреација, солидарне помоћи, извршење на заради...)
 • Новине у области радног законодавства (обавезе до краја 2019. године у складу са Јединственим кодексом шифара и Законом о ЦРОСО, разврставање радних места у државним органима)
 • Фазно/коначно укидање ограничења у запошљавању и привременог уређивања плата. Примена системских прописа у области рада, код корисника јавних средстава

21. септембар (субота) од 09:30 – 11:00 – хотел „Палисад“

 • Техничке спецификације у поступцима јавних набавки
 • Стручна оцена понуда

ПРЕДАВАЧИ

др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције
Ана Тешић, в.д. помоћник министра финансија
Верица Петковић, начелник одељења буџетске инспекције
Бојана Потежица, експерт у области радних односа, плата/зарада и других примања запослених
Тамара Микић, виши саветник у Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
др Весна Нешић, заменик уредника приручника „Рачуноводствена пракса“
Зоран Килибарда, виши саветник – помоћник уредника приручника „Рачуноводствена пракса“ за јавни сектор
Дејан Младеновић, самостални саветник

25% попуста на 4 и више учесника

 

за 1-3 учесника

за 4 и више учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе и корисници BizniSoft рачуноводственог софтвера

13.900

10.425

Остали учесници

19.900

14.925

Сви учесници, у оквиру котизације, добијају материјал за саветовање

За све учеснике: коктел добродошлице, свечана вечера, музички програм и излет (опционо).

Организован аутобуски превоз из Сомбора (Сомбор-Златибор-Сомбор, полазак испред спортског центра "Соко" (Партизан) у 6:30, Новог Сада (Нови Сад-Златибор-Нови Сад, полазак из парка преко пута Мастер центра у 8:30) и Београда (Београд-Златибор-Београд, полазак из Његошеве 19, у 10:00). Заинтересовани се могу пријавити на: 011/3344-405

Пријава учешћа
за саветовање

 

Повлашћене цене смештаја
за учеснике јесењих семинара

 

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007