XVI САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

20-22. септембар 2018, Златибор, хотел "Палисад"
(19. септембар – регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

Новине у радном праву, платама и накнадама;
Закон о буџетском систему; Екстерна – државна ревизија;
Јавна својина; Буџетска инспекција; Јавне набавке; Примена МРС ЈС

– КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ –

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

20. септембар (четвртак) од 10:00 – 14:00 – хотел „Палисад“

•         Новине и измењени и допуњени прописи у јавном сектору
•         Јавна својина – прибављање, отуђење, закуп и улагање
•         Актуелности у практичној примени прописа – планирање, евиденција, извештавање

21. септембар (петак) од 09:30 – 14:00 – хотел „Палисад“

•          Питања од значаја за поступање буџетских инспекција
•          Најчешће неправилности у ревизији буџета локалних власти и његових корисника
•          Радно-правни статус, плате и накнаде запослених у јавном сектору, кроз примену основног и посебних прописа у области рада и радних односа
•          Ограничење у запошљавању и примена системских прописа у области рада, код корисника јавних средстава

22. септембар (субота) од 09:30 – 12:30 – хотел „Палисад“

•          Најчешће неправилности уочене од стране Републичке комисије приликом спровођења поступка јавне набавке
•          Доношење новог Закона о јавним набавкама
•          Цена у поступку јавне набавке

ПРЕДАВАЧИ

др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције
Проф. др Златко Стефановић, Правни факултет Универзитета Унион
Бојана Потежица, експерт у области радних односа, плата/зарада и других примања запослених
Тамара Микић, виши саветник у Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
Милан Стефановић, Стручни саветник за област надзора и контроле, Пројекат: "Јачање инспекцијског, управног и управно-судског надзора над инспекцијским надзором" – НАЛЕД
Зоран Килибарда, виши саветник – помоћник уредника приручника „Рачуноводствена пракса“ за јавни сектор
• други компентентни предавачи, представници државних органа и институција


 

за 1-3 учесника

за 4 и више учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе

13.900

10.425

Остали учесници

19.900

14.925

25% попуста на 4 и више учесника

За све учеснике: коктел добродошлице, свечана вечера, музички програм и излет (опционо).

Организован аутобуски превоз из Сомбора (Сомбор-Златибор-Сомбор, полазак испред спортског центра "Соко" (Партизан) у 6:30, Новог Сада (Нови Сад-Златибор-Нови Сад, полазак из парка преко пута Мастер центра у 8:30) и Београда (Београд-Златибор-Београд, полазак из Његошеве 19, у 10:00). Заинтересовани се могу пријавити на: 011/3344-405

Пријава учешћа
за саветовање

 

Повлашћене цене смештаја
за учеснике јесењих семинара

Пратећи програм
за учеснике јесењих семинара

 

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007