БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ РП

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ И ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПДВ

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

1. Нови прописи и актуелне информације
2. Вредновање елемената биланса стања
3. Вредновање елемената биланса успеха
4. Утврђивање нето резултата и одложеног пореза
5. Утврђивање пореза на добит
6. Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности
7. Примена Закона о ПДВ
8. Одговори на питања
  

Место

Сала

Датум

Суботица Хотел "Patria"
21.01.2014.
Пирот Ресторан "Газела" 
21.01.2014.
Сомбор Народно позориште
22.01.2014.
Ниш Хотел "Видиковац"
22.01.2014.
Нови Сад Новосадски сајам КЦ "Мастер"
23.01.2014.
Прокупље Туристичко Спортски центар - ресторан "Трофеј"
23.01.2014.
Београд Дом синдиката - велика сала
24.01.2014.
Златибор Хотел "Палисад"
24.01.2014.
Бачка Паланка Хотел "Фонтана"
27.01.2014.
Крушевац Пословни центар "Крушевац" 
27.01.2014.
Вршац Хотел "Србија" 
28.01.2014.
Крагујевац Хотел "Крагујевац"
28.01.2014.
Пожаревац Центар за културу
29.01.2014.
Панчево Културни центар Панчево
29.01.2014.
Нови Бечеј Хотел "Тиски цвет"
30.01.2014.
Сремска Митровица С.О. велика сала града
30.01.2014.
Зрењанин Хотел "Војводина"
31.01.2014.
Ваљево Градска управа - велика сала
31.01.2014.

ПРЕДАВАЊА ПОЧИЊУ  У 10.00 ЧАСОВА

Услови учешћа:
За претплатнике "Рачуноводствене праксе" присуство семинару је бесплатно.
Материјал за семинар - "Рачуноводствена пракса" бр. 2-3 и 4-5/2014.

Остали учесници плаћају 14.000 динара (накнада за материјал за семинар).

Уплата се врши унапред, на рачун "Рачуноводство" д.о.о. број: 355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д.,  145-3232-76 Marfin Bank А.Д., 160-265470-36 Banca Intesa и 170-30004273000-93 UniCredit банка. 
Уплата се може извршити и готовински на семинару.

За све информације можете се обратити на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220

Предрачун за учесинке који нису претплатници приручника "Рачуноводствена пракса"