XII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

22 - 24. септембар 2011, ЗЛАТИБОР, Конгресни центар "Србија"

ПРИМЕНА МСФИ И АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА

Крајем септембра ове године, на Златибору се одржава 12. ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР са основном темом: 
"Практична примена Међународних стандарда финансијског извештавања, пореских и других актуелних прописа".

Порудџбеницу у PDF формату можете преузети овде.

Програм предавања обухвата следеће области:

1.    Осврт на стратегију за унапређење корпоративног финансијског извештавања у Србији, која ће резултирати новим Законом о рачуноводству и новим Законом о ревизији
2.    Практична примена МСФИ 
3.    МСФИ за мале и средње ентитете
4.    Финансијски лизинг непокретности - порески аспекти
5.    Примена новог Закона о привредним друштвима
6.    Примена прописа из области девизног пословања
7.    Примена међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовине
8.    Актуелна питања из области ПДВ
9.    Актеулна питања из области платног промета
10.  Актуелна питања из области радних односа и обрачуна зарада

Детаљнији програм предавања биће објављен у наредном броју Рачуноводствене праксе.

Поводом одржавања семинара биће приређен посебан материјал, који добијају сви учесници. 

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА СЕМИНАРУ

Претплатници Рачуноводствене праксе   13.900
Остали учесници   19.900

 

Накнаде су са ПДВ, а обухватају котизацију и материјал за семинар

Накнада се плаћа унапред на рачун "Рачуноводство" д.о.о., 170-30004273000-93 UniCredit банка,
355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д.,
145-3232-76 Marfin bank А.Д.,
160-265470-36 Banca Intesa.
Уплата се може вршити и готовински на семинару.

Професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, остварују  18 бодова континуиране едукације у 2011. години, у складу са чланом 7.  Правилника о континуираној едукацији

  

IX САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

19 - 21. септембар 2011, ЗЛАТИБОР, хотел "Палисад"

 

НОВИ МРС ЗА ЈАВНИ СЕКТОР
И УЛОГА ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ
И РЕВИЗИЈЕ КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Порудџбеницу у PDF формату можете преузети овде.  

ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА
19. септембар 2011. у 14,00 часова

20. септембар 2011. у 9,00 часова

21. септембар 2011. у 9,00 часова

гости предавачи:

Услови учешћа на семинару

Претплатници Рачуноводствене праксе   9.500
Остали учесници   14.600

 Сви учесници добијају материјал за саветовање

Накнада се плаћа унапред на рачун "Рачуноводство" д.о.о.,  170-30004273000-93 UniCredit банка,
355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д.,
145-3232-76 Marfin bank А.Д.,  
160-265470-36 Banca Intesa.
Уплата се може вршити и готовински на семинару.

Професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, остварују  18 бодова континуиране едукације у 2011. години, у складу са чланом 7.  Правилника о континуираној едукацији