КОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA у 2008.
-други циклус-

У складу са Програмом континуираног усавршавања професионалних рачуновођа чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Међународним стандардом континуиране едукације IES-7, IFAC-овим етичким кодексом за професионалне рачуновође, чланом 6. Правилника о континуираној едукацији, чланом 6. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији и чланом 49. Закона о раду, од 20. до 31 октобра одржава се

Распоред одржавања семинара континуиране едукације, за други циклус по местима

Место Сала Датум
Пирот Дом војске 20.10.2008.
Панчево Културни центар Панчева 20.10.2008.
Ниш Дом здравља, Ул. Војводе Танкосића 15 21.10.2008.
Зрењанин Хотел "Војводина" 21.10.2008.
Зајечар С.О. Зајечар 22.10.2008.
Кикинда Хотел "Нарвик" 22.10.2008.
Кладово Хотел "Ђердап" 23.10.2008.
Бачка Паланка Хотел "Фонтана" 23.10.2008.
Ср. Митровица Позориште "Добрица Милутиновић" 24.10.2008.
Пожаревац Центар за културу 24.10.2008.
Крушевац Пословни центар, Трг Косовских јунака 6 27.10.2008.
Нови Сад Новосадски сајам К.Ц. "Мастер" 27.10.2008.
Крагујевац Друга крагујевачка гимназија 28.10.2008.
Суботица С.О. Суботица - нова зграда 28.10.2008.
Вршац Хотел "Србија" 29.10.2008.
Сомбор Сомборско позориште 29.10.2008.
Нови Бечеј Хотел "Тиски цвет" 30.10.2008.
Врбас Центар за физичку културу 30.10.2008.
Београд Дворана Дома синдиката – велика сала 31.10.2008.


У свим местима саветовање почиње у 10:00 часова

Теме семинара:

  1. Рачуноводствене политике и њихово назначавање у интерном акту и обелодањивање напомена;
  2. Презентација финансијских извештаја – МРС 1;
  3. Извештавање о приходима – МРС 18;
  4. Трошкови позајмљивања – МРС 23;
  5. Финансијски инструменти: обелодањивања – МСФИ 7;
  6. Пословне комбинације – МСФИ 3;
  7. Заједнички подухвати – МРС 31;
  8. Консолидовани и појединачни финансијски извештаји – МРС 27.

Континуирана едукација се организује у свим местима у Србији у којима има 30 и више професионалних рачуновођа, са измиреним чланским обавезама.
Семинар се вреднује са 20 поена.