Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводство д.о.о.
организују СЕМИНАР

Попис имовине и обавеза и припреме за састављање годишњег финансијског извештаја

ПРОГРАМ СЕМИНАРА
1. Попис добара и утврђивање износа оствареног одбитка претходног пореза обвезника који престају са обрачуном ПДВ од 01. јануара 2008.
2. Попис имовине и обавеза на крају 2007.
3. Усаглашавање и отпис потраживања и обавеза и отпис пореске обавезе
4. Обрачун ПДВ на расход и мањак који се утврђују пописом
5. Обрачун рачуноводствене и пореске амортизације
6. Примена МРС/МСФИ – припреме за састављање годишњег финансијског извештаја за 2007.
7. Предстојеће измене и допуне пореских прописа:
- Закон о порезу на доходак грађана
- Закон о порезу на добит предузећа

8. Остала актуелна питања
9. Питања и одговори

Место Датум Сала
ПИРОТ
26.11.2007.
Дом Војске
НОВИ САД Новосадски Сајам КЦ "Мастер"
СУБОТИЦА Хотел "Патриа"
СОМБОР
27.11.2007.
Сомборско позориште
НИШ Дом здравља
РУМА Културни центар
ПОЖАРЕВАЦ
28.11.2007.
Центар за културу
КРАГУЈЕВАЦ Друга крагујевачка гимназија
ЗРЕЊАНИН Биоскоп "Синема"
ПАНЧЕВО
29.11.2007.
Хотел "Тамиш"
Б. ПАЛАНКА Хотел "Фонтана"
КРУШЕВАЦ Пословни центар - Дом Синдиката
ВРШАЦ
30.11.2007.
Хотел "Србија"
БЕОГРАД Дворана Дома синдиката
КИКИНДА Хотел "Нарвик"

У свим местима предавања почињу у 9:00 часова

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА СЕМИНАРУ

1. Претплатници "Рачуноводствене праксе" плаћају котизацију у износу од 1.500 динара по особи
2. Остали учесници плаћају накнаду у износу од 4.000 дин. У износ накнаде укључени су котизација и материјал за семинар - "Рачуноводствена пракса бр. 22-23/2007.

Додатне информације: 011 / 3344-447, 3238-611, 3344-404; Факс 011 / 3231-220