Признања и награде које је добио Савез РР Србије

Председник државне заједнице Србија и Црна Гора одликовао САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ орденом рада
Поводом 50 година Савеза Председник државне заједнице Србија и Црна Гора одликовао је Савез РР Србије орденом рада.


САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
Добитник награде "Врх Европе" у дијамансткој категорији

Међународни комитет за селекцију Усмерења пословне иницијативе (Bussines Initiative Directions - BID), који чине престижни професионалаци - менаџери најуспешнијих светских компанија, донео је одлуку да Савезу рачуновођа и ревизора Србије доделинаграду " Врх Европе" у дијамантској категорији.

Међународна награда "Врх Европе" се додељује за корпоративно управљање и признања достигнућа у одређеној стручној области, као и за изузетне успехе у области квалитета, услуживања корисника, вођства у привредној грани, континуиране обуке и едукације.

Признање додељено Савезу РР Србије је тим веће, јер се као кандидати за доделу награде "Врх Европе" у дијамантској категорији прихватају само организације које су већ добитници неке од међународних награда и чији су рад и заслуге за развој међународно признате и које су у потпуности испуниле захтеве за квалитетом рада и услуга.

Ова награда представља још једно признање међународне јавности за рад Савеза РР Србије на едукацији и јачању статуса рачуноводствене професије, активно учешће у процесу међународне хармонизације и унапређивања професионалне заштите права, али и одговорности професионалних рачуновођа. У години у којој обележавамо 50 година успешног рада Савеза РР Србије ова награда је још један доказ да је вишегодишњи професионални рад и залагање, свих чланова Савеза оставио неизбрисив траг, чиме су постављени нови стандарди квалитета не само у националним већ и у међународним оквирима. Награда је представницима Савеза РР Србије с вечано уручена током 30. Међународне конвенције 28. фебруара у Франкфурту.

Ова награда представља још једно признање међународне јавности за рад Савеза РР Србије на едукацији и јачању статуса рачуноводствене професије, активно учешће у процесу међународне хармонизације и унапређивања професионалне заштите права, али и одговорности професионалних рачуновођа.

У години у којој обележавамо 50 година успешног рада Савеза РР Србије ова награда је још један доказ да је вишегодишњи професионални рад и залагање, свих чланова Савеза оставио неизбрисив траг, чиме су постављени нови стандарди квалитета не само у националним већ и у међународним оквирима.

Награда је представницима Савеза РР Србије с вечано уручена током 30. Међународне конвенције 28. фебруара у Франкфурту.


МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА САВЕЗА РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

Поносни смо што можемо све наше чланове и кориснике да обавестимо да је Међународни комитет за селекцију Усмерења пословне иницијативе, који је сачињен од групе компанија и престижних професионалаца, одлучио да Савезу рачуновођа и ревизора Србије, током 27. Међународне Конвенције за награду "Звезда" у Женеви 2002. године, додели Међународну награду "Звезда" квалитета у Златној категорији, за ову годину.

Тиме смо ушли у групу од 165 најуспешнијих светских асоцијација и компанија из различитих области пословања којима су заједнички само квалитет и успешност у раду.

Ово је непосредан и необорив доказ професионалног ауторитета и угледа који Савез рачуновођа и ревизора ужива у регионалним, Европским и светским оквирима.

Наш рад на едукацији и подизању статуса професионалних звања у рачуноводству и ревизији, активно учешће у међународним оквирима на Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима ревизије, залагање за кристалисање професионалне етике за све који се баве рачуноводством и ревизијом, у смислу професионалне заштите права, али и одговорности, од стране стручне међународне јавности је уочен, прихваћен и награђен.

Међународна награда "Звезда" квалитета се додељује за корпоративно достигнуће и признање лидерству у одређеној стручној области, квалитету, иновацијама и престижности, и то на основу следећих концепата:

  • задовољство корисника
  • вођство
  • технологија
  • континуирано образовање и обука
  • пословни резултати
  • ISO 9000, и
  • ТQМ

Ово је још један подстицај Савезу, да године стручног професионалног рада, уложене од стране свих оних који су за ових шест и по деценија били и оставили неизбрисив траг у Савезу рачуновођа и ревизора Србије, у корист будућности и просперитета струке, сачувамо и дамо свој допринос у очувању и даљем развијању рачуноводствене струке, укључујући и активности у оквиру Савеза РР Југославије чији је правни следбеник Савез РР Србије.


САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
Добитник награде "Врх Европе" у платинастој категорији за 2003. годину


Добитници награда су само најуспешнији


Међународно Удружење Смерови Пословне Иницијативе - Bussines Initiative Directions (BID) - из Мадрида, је на годишњој Конвенцији, одржаној у Франкфурту 03. 03. 2003. године, Савезу рачуновођа и ревизора Србије, као једној од 70 најуспешнијих светских компанија и организација, доделио награду "Врх Европе" за квалитет и технологију у платинастој категорији.

Циљ Конвенције је избор најбољих компанија, организација и даваоца услуга у свету, по критеријуму квалитета и ефикасности рада, услужности у односима са корисницима услуга, технолошких иновација и лидерства у струци.

За ову награду биле су номиноване најуспешније компаније и организације из 166 земаља света, којима су различите делатности којима се баве, а исти приступ раду, константна иновација и квалитет.

Jose E. Prieto, председник је на додели награда рекао: "награђене компаније и организације су симболи успешности у напретку, технологији и иновацији, што од њих чини модел за друге компаније и организације, у оквиру њихових делатности".

Ова награда је још један доказ традиције, квалитета рада и сталног напретка у развоју рачуноводствене професије свих чланова Савеза и запослених, као и мотивација за још веће ангажовање у професионалном смислу у земљи и на међународном нивоу, као интегралног дела Европе и Света.