Просечна зарада за септембар 2005.

 

 

Републички завод за статистику, у свом Саопштењу број 254, од 24.10.2005. године, објавио је податке о просечној месечној заради у Републици за септембар 2005. године, и то:

 

Просечна зарада

Бруто

Нето

Укупно

26.818

18.345

Привреда

25.621

17.537

Ванпривреда

29.525

20.170

 

Према овим подацима, највиша основица за обрачун и плаћање доприноса која ће се примењивати од 1. новембра 2005. године, износи 134.090 (26.818 x 5).

 

Очекујемо да ће овај износ просечне зараде за септембар 2005. године, бити објављен у наредном броју «Слуужбеног гласника» (91/05).