Просечна зарада за октобар 2005.

 

 

Републички завод за статистику, у свом Саопштењу број 280, од 22.11.2005. године, објавио је податке о просечној месечној заради у Републици за октобар 2005. године, и то:

 

Просечна зарада

Бруто

Нето

Укупно

26.721

18.265

Привреда

25.489

17.432

Ванпривреда

29.488

20.134

 

Према овим подацима, највиша основица за обрачун и плаћање доприноса која ће се примењивати од 1. децембра 2005. године, износи 133.605 (26.721x5).

 

Очекујемо да ће овај износ просечне зараде за септембар 2005. године, бити објављен у наредном броју «Службеног гласника».