Савез рачуновођа и ревизора Србије и Привредна комора Србије, у складу са Споразумом о сарадњи, бр. 201, који су закључили 1.11.2016, организују једнодневни, бесплатни промотивни семинар/пословни тренинг

Рачуноводствено евидентирање залиха, обрачун производње и утврђивање цене коштања у различитим облицима производње

за сва правна лица која рукују залихама, баве се услужним делатностима, производњом, трговином и за рачуновође који воде пословне књиге

Rezultat slika za zalihe kukuruza

Место Адреса Датум Пријава Адреса за пријаву
Нови Сад Регионална привредна комора Нови Сад,
Народног фронта 10
17. и 18.11.2016. Пријава за учешће Нови Сад jstankov@rpkns.com
Ниш Регионална привредна комора Ниш,
Добричка 2
22.11.2016. Пријава за учешће Ниш zoran.markovic@rpknis.rs
Ваљево Велика сала града Ваљева,
Карађорђева 64, први спрат
23.11.2016. Пријава за учешће Ваљево ljuba@rpk-valjevo.co.rs
Крагујевац Регионална привредна комора Крагујевац,
Зорана Ђинђића 10/IV
24.11.2016. Пријава за учешће Крагујевац mstojanovic@rpk.kg.co.rs
Суботица Регионална привредна комора Суботица, Сенћански пут бр. 15 25.11.2016. Пријава за учешће
Суботица
subotica@komora.net
Крушевац Регионална привредна комора Крушевац,
Балканска 63, IV спрат
28.11.2016. Пријава за учешће Крушевац danijela.miladinovic@komora.net
Београд Привредна комора Србије,
Ресавска 15, сала 1 у приземљу
1.12.2016. Пријава за учешће Београд edukacija@pks.rs
Београд Привредна комора Србије,
Теразије 23, велика сала на другом спрату
5.12.2016.
Сремска Митровица Сала скупштине града 7.12.2016. Пријава за учешће Сремска Митровица pedrag.mujkic@pks.rs

семинар у свим местима почиње у 10 часова

Попуњену пријаву за учешће на семинару доставите на одговарајућу e-mail адресу за пријаву

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

  1. Рачуноводствено евидентирање залиха у складу са МСФИ, Правилником о контном оквиру и рачуноводственим политикама 
  1. Обрачун залиха недовршене производње и готових производа

    • практични приказ евидентирања производње у књиговодству трошкова у различитим облицима производње и утврђивања цене коштања, у масовној, серијској и произвидњи по радном налогу
  1. Попис залиха, рачуноводствено евидентирање у књиговодству трошкова пољопривредне производње, обртног стада и основног стада
  1. Питања и одговори 

Предавач
мр Снежана Митровић
виши саветник