Текуће активности Савеза РР Србије у Удружења пружалаца рачуноводствених услуга

Као додатни послови рачуноводствених фирми уврштени су и електронско пословање са Пореском управом, које обухвата електронску ПДВ пријаву, као и пријаве везане за обједињену наплату.  Све ово још више усложава и онако изузетно захтеван посао професоналног рачуновође, који подразумева познавање многих вештина и законских, мора се рећи нејасних, прописа. Наравно да су ове иновације у једном делу растеретиле пословање привредника али се мора приметити да је део посла који је раније обављала Пореска управа пребачен на пореске обвезнике односно на професионалне рачуновође и целокупну рачуноводствену професију.

Морамо констатовати да су лиценциране професионалне рачуновође ове нове обавезе адекватно и на време, без већих проблема, савладале и овладали употребом Портала Пореске управе намењеног за електронске пореске пријаве.

Свакако да се овде намеће и питање: Да ли смо ускладили повећање обима свога посла са адекватном надокнадом за свој рад?  Питање је о којем свакако треба размислити и разговарати са послодавцима.

Почетак ове године обележен је великим бројем пословних активности које има сваки професионални рачуновођа у јавној пракси, али ове године енормно више него ранијих година. Састављање финансијских извештаја за 2013. годину пратило је доста драматичних проблема које је створила неефикасна администрација каснећи у доношењу појединих прописа, тако да су професионалне рачуновође а посебно рачуноводствене агенције, имале изузетну пословну пресију како би испоштовали законске рокове и доставили пореске и финансијске извештаје у предвиђеним роковима. После свих проблема може се закључити да је професија испунила све своје професионалне обавезе на време.

У овако конфузној ситуацији мали број рачуноводствених агенција и професионалних рачуновођа нашао је слободног времена како би се упознали са функционисањем портала Централног регистра. Законска обавеза постоји али је реалност ипак била јача па су актуелне „горуће“ теме и проблеми ипак имали приоритет. Наравно да је на овакву ситуацију утицао и Фонд ПИО који још увек ( на срећу или на жалост) прима и „папирне“ верзије образаца М, односно пријаве и одјаве за запослене. Сагледавајући тренутно стање Удружење пружалаца рачуноводствених услуга Србије, Савез Рачуновођа и ревизора Србије, Унија послодаваца Србије у сарадњи са Централним регистром вршиће обуку за рад на порталу Централног регистра. Обука је једнодневна и за све заинтересовне бесплатна, уколико се обезбеди адекватна сала без накнаде.

На нашем сајту објавићемо списак места у којима се планира одржавање обуке, а тачни термини ће се накнадно одредити и ажурирати на сајту, тако да ће информације бити благовремене. Позивамо све заинтересоване чланове и колеге да се укључе у активности и присуствују обуци.
 
Распоред одржавања обуке за рад на порталу Централног регистра