Обавештење Управе за спречавање прања новца од 18.9.2015.

Директива о објављивању индикатора за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма

Препоруке за пријаву сумњивих трансакција за предузетнике и привредна друштва која се баве пружањем рачуноводствених услуга и правна лица за ревизију