Међународни рачуноводствени стандард за јавни сектор – Финансијско извештавање према готовинској основи рачуноводства

Решењем Министарства финансија, бр. 403-00-996/2023-001-003, од 31. маја 2023. године, утврђен је званични превод Међународног рачуноводственог стандарда за јавни сектор – Финансијско извештавање према готовинској основи рачуноводства, који је објавио Савез РР Србије, као пуноправни члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и носилац права превођења Међународних рачуноводствених стандарда за подручје Србије, Црне Горе и БИХ – Републику Српску.

Имајући у виду да званична примена МРС-ЈС на готовинској основи почиње од 01.01.2024. године, Савез РР Србије је уз званичан превод објавио и издао и Смернице за почетак непосредне примене МРС ЈС на готовинској основи у 2024. години, ради ефикасније имплементације овог стандарда у јавном сектору.

Цена издања

Међународни рачуноводствени стандард за јавни сектор – Финансијско извештавање према готовинској основи рачуноводства
3.900 дин.

Комплет (две књиге)

Смернице за почетак непосредне примене Међ. рачуноводствених стандарда за јавни сектор на готовинској основи у 2024. години
+
Међ. рачуноводствени стандард за јавни сектор – Финансијско извештавање према готовинској основи рачуноводства

5.900 дин.

Поруџбеница у PDF формату