Примедбе и предлози Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Удружења пружаоца рачуноводствених услуга достављене Министарству финансију на Нацрт закона о рачуноводству

Поводом Нацрта закона о рачуноводству, који је постављен на сајту Министарства финансија и привреде, и о којем се водила јавна расправа, Савез рачуновођа и ревизора Србије и Удружење пружаоца рачуноводствених услуга су доставили своје примедбе и предлоге у писаној формиМинистарству финансија и привреде.

Достављене примедбе и предлоге можете погледати овде.