Распоред одржавања обуке за рад на порталу Централног регистра

М е с т о

С а л а

Д а т у м

1. Ивањица

Скупштина општине

16.04.2014. у 11:00 часова

2. Шабац

Народни Универзитет

24.04.2014. у 13:00 часова

3. Београд

Дом синдиката (велика сала)

12.05.2014. у 11:00 часова

Тачни термини као и информације о одржавању обуке ће се благовремено ажурирати и убацивати у договору са подружницама из наведених места.

На обуци ће се учесници упознати са радом на порталу Централног регистра.

Питања и појашњења везано за функционисање портала могу се поставити на самом предавању, а и договорити семинари у другим местима.

Обука се може одржати у свим местима у којима има већи број заинтересованих, у договору са организаторима.

Све информације у вези са даљим активностима ће бити благовремено објављиване на сајтовима Савеза рачуновођа и ревизора Србије (www.srrs.rs) и Удружења пружалаца рачуноводствених услуга (www.racunovodje.rs).