Рад Савеза РР Србије и „Рачуноводствене праксе“ у време ванредног стања

Савез рачуновођа и ревизора Србије и привредно друштво „РАЧУНОВОДСТВО“ Д.О.О. за време трајања ванредног стања, организовали су рад на начин који омогућава професионалним рачуновођама - члановима Савеза рачуновођа и ревизора Србије и претплатницима на приручник „Рачуноводствена пракса“, као и широј јавности, правовремено добијање свих потребних информација које се односе на примену прописа у време ванредног стања као и акта донетих од стране Владе Републике Србије и других надлежних органа у време ванредног стања и то:

Све време трајања ванредног стања биће организован рад професионално, а у складу са  наредбама и препорукама надлежних институција, све у циљу пружања неопходних информација, појашњења и упутстава, везано за рад привредних и других субјеката у време ванредног стања.

Захваљујемо се свим члановима Савеза РР Србије и претплатницима на указаном поверењу.