Предлог Закона о рачуноводству

Поштовани,

Савез рачуновођа и ревизора Србије, забринут за стање финансијског извештавања у Србији, а на захтев великог броја професионалних рачуновођа, својих чланова, уз учешће компетентних стручњака из области науке и рачуноводствене праксе, након одржаних јавних расправа, уважавајући примедбе и сугестије са тих расправа, сачино је свој коначан предлог Зaкона о рачуноводству.

Комплетан садржај издања Глас рачуновођа бр. 16 у коме се налази и текст предлога Закона, можете наћи овде .

Разлоге неприхватања примедби и сугестија из расправе, а ни Предлога Закона о рачуноводству Савеза, коначно смо сазнали из експозеа тадашњег Министра финансија приликом (нетачног и неистинитог образложења којим су обманути народни посланици), расправе о Предлогу закона о рачуноводству и ревизији у Скупштини РС, са којим смо вас упознали у „Гласу рачуновођа“, бр. 9 из 2006.
године, који можете преузети овде:

Због велике количине скенираних документа овај фајл је велик за преузимање и стога подељен на 4 дела: