Празници у престојећем периоду

У престојећем периоду, празници који ће се прославити нерадно јесу:

1)      Нова година – 1. и 2. јануар, према Закону о државним празницима Савезне Републике Југославије («Сл. лист СРЈ», бр. 29/97 и 63/02). С обзиром на то да 1. јануар пада у недељу, не ради се првог наредног радног дана, односно у уторак 2. јануара, сагласно одредбама члана 2. став 2. наведеног закона. Према томе, за Нову годину сви запослени неће радити 2. и 3. јануара 2006. године;

2)      Први дан Божића – 7. јануар, према Закону о државним и другим празницима у Републици Србији («Сл. гласник РС», бр. 43/01). Први дан Божића – 7. јануар је верски празник који се празнује у Републици Србији и тог дана не раде сви запослени, без обзира на верску припадност. Овај празник се празнује на тај дан и не помера се на први наредни радни дан. Ове године, 7. јануар пада у суботу и тог дана се празнује.

Поред ових празника, у складу са одредбама члана 4. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији, запослени имају право да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци - на први дан крсне славе;
2) католици и припадници других хришћанских верских заједница - на први дан Божића и у дане Ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса, према њиховом календару;
3) припадници исламске заједнице - на први дан Рамазанског бајрама и први дан Курбанског бајрама;
4) припадници јеврејске заједнице - на први дан Јом Кипура.

Уколико неки од ових верских празника падне у недељу, овај празник се не помера, већ се празнује на тај дан. Ове године, католички Божић пада у недељу 25. децембра и сви припадници ове вероисповести имају право да не раде тог дана.

У вези са обрачуном накнаде зараде за време одсуствовања са рада на дан празника и обрачуном увећане зараде за рад на дан празника, детаљно ћемо писати у приручнику «Рачуноводствена пракса», бр. 1/06.