У просторијама СРРС одржана едукација рачуновођа за достављање ППП ПД, електронским путем

Дана 18.02.2014.г. у просторијама СРРС, одржана је едукација рачуновођа за достављање ППП ПД, електронским путем. Едукацији су присуствовале рачуновође из десет градова Србије. Предавање везано за увођење Обједињене наплате, обавезу и начин достављања ППП ПД електронским путем извршили су испред СРРС мр Снежана Митровић и Мирослав Инђић, председник подружнице рачуновођа за Београд. Анализирана су многа питања везана за примену актуелних прописа и дати одговори присутним рачуновођама. У просторијама СРРС наставиће се, у континуитету, одржавање стручних састанака и едукације рачуновођа по питању достављања ППП ПД електронским путем и других актуелних тема.

Позивамо рачуновође да одезбеде услове и достављају Пореској управи ППП ПД електронским путем. То је, сходно члану 41. ЗПППА, законска обавеза и од 1. марта 2014.г. то је услов да би пословна банка одобрила исплату обрачунатих опорезивих прихода по основу рада и ван рада.

На сајту www.poreskauprava.gov.rs у оквиру поља "Обједињена наплата", рачуновође  могу преузети Корисничко упутство, које ће им помоћи у поступку  попуњавања и доставаљања ППП ПД,  за све врсте опорезивих прихода, које исплаћују.

Брзу претрагу Корисничког упутства, везано за све врсте опрезивих прихода, можете вршити пристиском на тастер CTRL F. У десном углу, у пољу, укуцати ћирилицом назив прихода који исплаћујете, затим Enter, и добијате све потребне информације из Корисничког упутства за попуњавање ППП ПД.

У наставку преносимо, најчешћа питања која се упућују од стране рачуновођа везано за достављање ППП ПД електронским путем уз НАПОМЕНУ да су одговори давани, у складу са важећим одредбама ЗПППА, у време када су питања била постављана.

мр Снежана Митровић

Најчешћа питања која се упућују од стране рачуновођа везано за достављање ППП ПД електронским путем