ПОРУКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ НЕАКТИВНЕ ЧЛАНОВЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ

Скрећемо пажњу, професионалним рачуновођама, неактивним члановима Савеза рачуновођа и ревизора Србије који користе професионалне исправе Савеза РР Србије без поседовања годишње Лиценце о професионалној оспособљености, да је такво поступање несагласно актима и процедурама Савеза РР Србије, међународним и националним стандардима едукације и етике, Мишљењу Министарства финансија Републике Србије бр. 011-00-1034/2019-16 од 5.12.2019. и Образложењу актуелног Закона о рачуноводству .

Зато позивамо професионалне рачуновође, неактивне чланове Савеза да регулишу своја чланска права и обавезе у Савезу РР Србије ради професионалног и легалног коришћења исправа издатих од Савеза РР Србије на шта упућују и обавезују те професионалне исправе (Чланска карта, Сертификат, посебно, Свечана изјава, коју сте дали и својеручно потписали).

Како то остварити: попуном Обрасца ППЗ-3 и достављањем Савезу РР Србије на адресу: ул. Његошева 19, Београд или мејлом: info@srrs.rs или profesionalnazvanja@srrs.rs или директним доласком у Савез.
У супротном ваше исправе издате од Савеза нису валидне и не могу се користити без поседовања годишње Лиценце о професионалној оспособљености, а која се обнавља сваке године члану који је остварио континуирану едукацију и усавршавање у складу са Правилником о континураној едукацији и усавршавању .

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
011 / 3239-444, 3344-404 и 3345-007