Када знаш да
рачунаш на нас

Специјална понуда ОТП банке за рачуноводствене агенције у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора

Понуда за вашу агенцију

*Специјални услови понуде трају 12 месеци од потписивања уговора о сарадњи

 

Да сазнате додатне информације
Посетите наш wеб сајт
www.otpbanka.rs
Контакт телефон
Добрила Чубрило Крстановић
064 89 603 67