ОБАВЕШТЕЊЕ о Оквирном распореду испитних рокова за стицање професионалних звања у рачуноводству Савеза рачуновођа и ревизора Србије.

За сврхе информисања кандидата за стицање професионалних звања у рачуноводству код Савеза РР Србије дат је оквирни распоред одржавања испитних рокова до јуна 2023 године.
Распоред ће бити редовно ажуриран новим информацијама.

Додатне информације о распореду испита, испитима и литератури можете видети на сајту: https://www.srrs.rs/savez/ispiti.htm