На основу члана 5. Правилника о раду Предузећа за издавачку делатност и пословне услуге "РАЧУНОВОДСТВО" д.о.о. БЕОГРАД, објављује оглас за радно место

  

САВЕТНИК
- 2 извршиоца -

Послови САВЕТНИКА су да:

УСЛОВИ:

VII степен ВСС - Економски факултет; дипломирани економиста,; изражене склоности према научно-истраживачком и инструктивном раду у области рачуноводства, финансија, пореза, ревизије и других области привредног пословања; знање енглеског језика, рад на рачунару; возачка дозвола "Б" категорије.

Оглас је отворен 15 дана.

Пријаве са CV-ом и доказима о испуњавању услова достављати на адресу: Предузећа за издавачку делатност и пословне услуге "РАЧУНОВОДСТВО" Д.О.О. Београд, ул. Његошева 19, или путем e-mail-a: praksa@srrs.rs

   

Телефон за информације: 011 / 3339-444 или 011 / 3345-007