Два нова издања - бесплатно за лиценциране чланове Савеза и кандидате за стицање професионалних звања

У оквиру редовних активности континуираног професионалног усавршавања Савез рачуновођа и ревизора Србије је за своје РЕГИСТРОВАНЕ ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ - носиоце професионалног звања у рачуноводству као и за активне КАНДИДАТЕ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА у рачуноводству припремио два изузетно актуелна и у пракси, испоставило се, неопходна издања.

Прво издање је ПРИРУЧНИК ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ, инструктивно издање за примену Закона о електронском фактурисању. Уз помоћ овог приручника, једноставно и брзо, одговорићете законској обавези електронског фактурисања у приватном и јавном сектору и савладаћати систем размене електронских фактура, унапредити пословање и побољшати ликвидност, уз значајно смањење трошкова.
Друго издање је Архивска грађа и документарни материјал – МОДЕЛИ ОПШТИХ АКАТА, које треба да олакша примену Закона о архивској грађи и архивској делатности, односно помогне у изради и доношењу потребних општих аката у циљу испуњења законских обавеза.

Свим активним члановима Савеза рачуновођа и ревизора Србије - регистрованим и лиценцираним, као и активним кандидатима за стицање професионалног звања, као будућим лиценцираним професионалним рачуновођама - члановима Савеза рачуновођа и ревизора Србије ОВА ДВА ПРИРУЧНИКА ДОСТАВЉАЈУ СЕ БЕСПЛАТНО (достава путем поште), у склопу редовног процеса професионалног континуираног усавршавања.

С поштовањем, срдачан поздрав
Ваш Савез рачуновођа и ревизора Србије