Савез РР Србије као пуноправни члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и Европске федерације рачуновођа, обавештава професионалне рачуновође – своје чланове

У складу са својим глобалним чланским обавезама Савез РР Србије упутио је допис једном броју неактивних чланова Савеза РР Србије који су професионално звање стекли по Националном рачуноводствено-образовном стандарду РОС 31 (ЈРС 31) код Савеза РР Југославије, односно Савеза РР Србије или су приступили у чланство Савеза, а који не остварују континуирану едукацију и усавршавање сходно парагрфима 31.38, 31.39, 31.41, 31.42, 31.50 и 31.51. наведеног стандарда.

Обавештење је упућено професионалним рачуновођама који не остварују своје професионалне чланске обавезе континуиране едукације сходно параграфу 31.41, РОС 31 и немају важећу Лиценцу о професионалној оспособљености (параграф 31.38, РОС 31), а користе „сертификат“, односно „решење“ издато од Савеза, супротно Међународним стандардима едукације и етике и актима Савеза.

Савез РР Србије редовно ажурира Именик професионалних рачуновођа, чланова Савеза РР Србије и Међународне федерације рачуновођа (IFAC), који се објављује у „Гласу рачуновођа“ и на сајту: www.srrs.rs

Служба за информисање
Савеза РР Србије

ПРИЛОГ: