Упутство Народне банке Србије за достављање финансијских извештаја за 2005. годину

Народна банка Србије – Одељење за регистре, дало је упутство за правилну примену прописа и достављање финансијских извештаја за 2005. годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији («Сл. лист СРЈ», бр. 71/02), правилницима о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја и Одлуком о начину на који Народна банка Србије прима финансијске извештаје и обрађује податке из тих извештаја («Сл. гласник РС», бр. 15/05 и 83/05).

Упутство Народне банке Србије, објављено је у приручнику «Рачуноводствена пракса», бр.2-3/06, страна 19, а можете га преузети овде .

Сви заинтересовани учесници бесплатног семинара на тему: Годишњи финансијски извештај за 2005. годину, бесплатно могу преузети посебан програмски пакет Народне банке Србије на којем могу доставити финансијски извештај у електронској форми.