Коефицијент за израчунавање висине закупнине за период јул - децембар 2006.

У „Сл. гласнику РС“, бр. 82/06, објављен је коефицијент за израчунавање висине закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јул - децембар износи 0,0840685.