Одлука о расписивању избора у Савезу рачуновођа и ревизора Србије за мандатни период 2018-2022.

Пример одлуке о избору представника за Скупштину Савеза рачуновођа и ревизора Србије коју доносе подружнице
(Молимо Вас да о месту, датуму и времену одржавања састанка обавестите Савез рачуновођа и ревизора Србије на тел. 011 / 3239-444)