Иницијатива за измену и побољшање
Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ

Поштоване рачуновође,

Министарство финансија је донело Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (Службени гласник РС бр.80/16), са применом од 1.1.2017. године, којим је уређен начин вођења евиденције о ПДВ, као и облик и садржина прегледа обрачуна ПДВ.

Циљ измена, односно спречавања евентуалних злоупотреба и истовремено обезбеђивања унапређења контроле ПДВ од стране Пореске управе, је за сваку похвалу али очигледно је да су поједине одредбе Правилника у пракси неприменљиве или њихова примена изискује велико повећање обима рада и додатне трошкове.

С тим у вези, Савез рачуновођа и ревизора Србије је покренуо анализу новог Правилника, у циљу покретања иницијативе за измену и побољшање одређених одредби и олакшања рада рачуновођа, привреде и државних институтција. Стога вас молимо да се укључите у активност Савеза и доставите нам Ваше коментаре и предлоге, које ћемо у оквиру свеобухватне анализе представити надлежном Министарству и покушати да заједнички дођемо до најбољег решења.

Савез је упутио писмо Министру финансија поводом наведеног Правилника које дајемо у прилогу а у најскорије време ћемо упутити и конкретне (појединачне) примедбе појединих одредби.

Све коментаре и предлоге можете слати на email: srrs@srrs.rs