Стицање професионалних звања у рачуноводству

У складу са одредбама члана 21. став 3. Закона о рачуноводству и ревизији («Сл. лист СРЈ», бр. 71/02), услови за оспособљавање стручних лица и стицање стручних звања уређују се националним стандардима.

Савез рачуновођа и ревизора Србије организује испите за стицање професионалних звања у рачуноводству сагласно националном рачуноводственом образовном стандарду РОС 31 – Професионално оспособљавање рачуновођа и у складу са својом регистрованом делатношћу код надлежног органа (Извод из Решења о регистрацији делатности ).